Zalety siłomierzy sprężynowych

 

W czasach obecnych narzędzia pomiarowe są niezwykle skomplikowane, niekiedy są to wielkie maszyny zajmujące całe pomieszczenia.  Jednak przetrwały również bardzo proste, lecz skuteczne narzędzia pozwalające na pomiar podstawowych jednostek układu SI. Jednym z nich jest poczciwy siłomierz.

Działanie i zastosowanie siłomierzy

siłomierzeSiłomierz to narzędzie pomiarowe służące do określania wagi.  Istnieją siłomierze działające w różnych zakresach, od małych od 50 kg, do dużych, potrafiących zmierzyć nawet 500 kg. Głównym elementem siłomierza jest sprężyna, umieszczona w obudowie z hakami po obu końcach. Pomiar odbywa się poprzez zawieszenie siłomierza w nieruchomym miejscu za jeden z haków, na drugi zaś wiesza się ważony przedmiot. Odpowiednio dobrana do zakresu pomiarowego sprężyna rozciąga się wskazując wagę przedmiotu. Takie proste rozwiązanie jest stosowane głównie w handlu do odmierzania wagi sprzedawanych towarów. Ciekawym zastosowaniem siłomierza jest pomiar siły dokręcenia śruby. Powyższe rozwiązanie konstrukcyjne adaptuje się do klucza, który precyzyjnie określa siłę, a niekiedy i moment siły dokręcenia śrub czy nakrętek. Siłę określa się na podstawie wbudowanej podziałki, która jest dobrana do zastosowanej sprężyny. Podstawą fizyczną działania siłomierzy jest prawo Hooke’a, które  mówi że odkształcenie ciała (w tym przypadku sprężyny) jest proporcjonalne do siły na nie działającej.

Mimo zaawansowania technologicznego w niektórych sferach życia najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak jest w przypadku siłomierzy, gdzie waga przedmiotu określana jest w prostym urządzeniu poprzez odkształcenie się sprężyny. Prostota tego rozwiązania sprawia, że po dziś dzień są one stosowane w wielu dziedzinach życia, i niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie ma się to zmienić.