Styren wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne stanowią jeden z podstawowych produktów wykorzystywanych w przemyśle. Znajdują zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. Niektóre substancje, z których pozyskuje się tworzywa sztuczne wykorzystywane są już od początku XX wieku.

Tworzywa sztuczne wytworzone ze styrenu

styrenJednym z najbardziej popularnych jest związek styrenu. Jednymi z najważniejszych produktów wytwarzanych przy użyciu styrenu w przemyśle są polistyren spieniony, polistyren lateks, styren butadien, a także nienasycone żywice poliestrowe i syntetyczny kauczuk. Podstawowym budulcem substancji jaką jest styren w przemyśle tworzyw sztucznych stanowi monomer styrenu. Jest także jednym z najważniejszych monomerów wytwarzanych przez przemysł chemiczny. Używany jest głównie do produkcji polistyrenu, a także syntetycznego kauczuku i żywic. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym kopolimerem jest tworzywo ABS wykorzystywane do produkcji walizek, obudowy aparatury elektronicznej, sprzętu AGD, a także elementów samochodów, zabawek i materiałów biurowych. To jedno z najbardziej popularnych tworzyw wykorzystywanych w przemyśle, z którym mamy do czynienia na co dzień. W warunkach normalnych styren jest bezbarwną lub lekko żółtą cieczą o słabym charakterystycznym i nieprzyjemnym zapachu, która łatwo i szybko ulega polimeryzacji. Wchodzi również w reakcję z silnymi utleniaczami. Używany jest w licznych syntezach organicznych. Stanowi także substancje oddziałujące na organizm ludzki.

Duże stężenie tego związku może mieć negatywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza w procesach produkcyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia sklasyfikowany jest jako substancja niebezpieczna wykazująca drażniące działanie na oczy i skórę. W ostatnich latach obecność w tej substancji jest zakazana w zabawkach.