RAO groźna choroba układu oddechowego u koni

Z roku na rok zwiększa się liczba koni, które zmagają się z problemami oddechowymi. Coraz więcej wierzchowców cierpi z powodu występowania różnych alergii, kaszlu czy astmy. Coraz więcej koni ma również problemy z oddychaniem i staje się to problem dotykający całą populację. Przyczyn można upatrywać w złych warunkach bytowych.

Czym jest choroba RAO?

choroba u koni raoWielu właścicieli otrzymujących diagnozę dotyczącą niewydolności układu oddechowego u swojego podopiecznego traktuje ją jako wyrok. Jednak nie powinno tak być. Marzenia o sporcie i jeździectwie nie powinny być od razu przekreślane. Istnieje coraz więcej skutecznych metod walki z tego typu chorobami. Jedną z najbardziej groźnych chorób jest RAO. RAO to nawracająca choroba o podłożu alergicznym charakteryzująca się przewlekłym kaszlem, nadmiarem wydzieliny w drogach oddechowych oraz niewydolnością oddechową w ostrych stadiach chorobowych. Schorzenie to przypomina astmę występującą u ludzi. To bardzo rozpowszechniona choroba u koni rao występuje w różnych stadiach. Wyróżniamy stopień łagodny, umiarkowany oraz ciężki. W stadium pierwszym i drugim choroba może być uleczalna. Jednak występująca w stanie ciężkim jest nieuleczalna i koń zmagać się będzie z nią do końca życia. Konia z chorobą w stanie łagodnym i lekkim można wyleczyć dbając o odpowiednie warunki bytowe, leczenie czy suplementację. Czynnikami alergicznymi powodującymi chorobę są pleśnie i kurz. Niestety alergeny te występują w każdej stajni. Dodatkowo są konie u których objawy zaostrzają się w okresie pylenia roślin. Objawów choroby nie da się przeoczyć są bardzo wyraźne i każdy opiekun zwierzęcia je zauważy.

Co zrobić aby zapobiegać chorobie? Po pierwsze nie należy bagatelizować pierwszych objawów. Początkowa faza choroby jest możliwa do wyleczenia. Po drugie należy dbać o prawidłowe warunki bytowe zwierzęcia. Dbać o czystość stajni, boksu oraz kontrolować jakość ściółki. Należy również pamiętać, że konie to zwierzęta nieprzyzwyczajone do chowu w stajni i powinny mieć maksimum czasu spędzanego na świeżym powietrzu.