Żłobek

Prywatny żłobek w Krakowie na tle kraju

Publiczne placówki dla dzieci, które nie ukończyły drugiego roku życia nie są zbyt dostępne w przypadku większości rejonów naszego kraju. Mamy tutaj do czynienia z wyraźną przewagą popytu. Może to dziwić ze względu na niski przyrost naturalny, który obserwujemy od wielu lat. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wskaźnik ten jest najczęściej rozpatrywany z perspektywy całego kraju.

Żłobek w Krakowie jest jednym z najlepszych

Żłobek w KrakowieNie możemy bowiem zapominać o tym, że sytuacja w poszczególnych regionach może znacznie odbiegać od uśrednionego wskaźnika ogólnonarodowego. W przypadku Krakowa oraz innych ośrodków miejskich mamy do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją. W takich miastach prywatny żłobek to bardzo poszukiwana placówka, tym bardziej, że publiczny żłobek w Krakowie to naprawdę trudno dostępne miejsce. W związku z tym zapotrzebowanie na prywatne żłobki szybko rośnie wśród rodziców oraz przyszłych rodziców. Niestety trudno w tym względzie liczyć na pomoc publicznych żłobków, które tylko w niewielkim stopniu są w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynków. Miasto jakim jest Kraków w sposób dobitny pokazuje, że taka sytuacja ma miejsce w rzeczywistości. Trudno oczekiwać, że w najbliższej przyszłości coś się w tym zakresie zmieni. W tej chwili praktycznie każdy prywatny żłobek zlokalizowany w mieście nie może narzekać na brak chętnych.

Pozostaje tylko zadać pytanie w jakim stopniu ujemne wskaźniki demograficzne wpłyną na dobrą koniunkturę żłobków w dłuższej perspektywie czasowej. Dzieci będzie rodziło się coraz mniej i w końcu problem ten dotknie również większych miast.