Pomiar przyspieszenia w przemyśle

 

Maszyny przemysłowe do swojej poprawnej pracy potrzebują układów sterowania, które z reguły działają w oparciu o układy automatyki. W celu poprawnego stworzenia układu sterowania należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, które finalnie decydują o tym czy maszyna działa poprawnie czy nie. Układy sterujące pracą maszyn działają z reguły w oparciu o sygnały z czujników.

Akcelerometry dostarczają danych o prędkości

akcelerometr przemysłowySygnał taki jest następnie przekazywany do jednostki centralnej, która analizuje go i obrabia. Następnie na podstawie zaprogramowanego algorytmu wykonywane są czynności mające na celu odpowiednie wysterowanie maszyny. W zależności od charakterystyki danego procesu używane są różne czujniki. Jednym z najczęściej stosowanych jest akcelerometr przemysłowy, który umożliwia pomiar przyspieszenia. Na podstawie danych przesyłanych przez to urządzenia układ sterujący jest w stanie zwiększyć lub zmniejszyć moc silników, które sterują maszyną tak żeby zachować żądaną prędkość jej pracy. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której maszyna obrabia kilka różnych materiałów naprzemiennie. W takim przypadku w zależności od charakterystyki obecnie obrabianego materiału zależy opór jaki on stawia ostrzu maszyny. Zależy to w szczególności od struktury i budowy takiego materiału. W zależności od oporu sterownik maszyny musi zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową tak żeby maszyna bez problemu mogła poradzić sobie z danym przedmiotem.

Do tego celu niezbędne jest wykorzystanie informacji pochodzących z akcelerometru, który w czasie rzeczywistym przesyła informację do jednostki sterującej. Warto dodać, że rozwiązania przemysłowe charakteryzują się bardzo dużą dokładnością oraz odpornością na sygnały zakłócające. Oprócz tego posiadają one obudowę, która chroni przed wnikaniem do środka urządzenia pyłów czy wody.