Odpady medyczne jako spory problem

Odpady same w sobie , a szczególnie ich utylizacja są dosyć kosztowne i trudne w racjonalnym składowaniu- zgodnym z normami prawnymi i ochroną środowiska. Jeszcze trudniejszą kwestią jest problem magazynowania i utylizacji odpadów medycznych- które mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne ze względu na swoją zakażalność – kontakt z patogenami.

Jaki rozmiar pojemnika na odpady medyczne wybrać?

duże pojemniki na odpady medyczneOdpady medyczne to problem nie tylko małych przychodni zarówno tych dla ludzi jak i weterynaryjnych, ale też dużych lecznic, aptek i szpitali. Przede wszystkim szpitali. Dlatego dobrym rozwiązaniem dla dużych placówek są duże pojemniki na odpady medyczne. Takie pojemniki zwykle mają specjalne oznaczenia na sobie w postaci naklejek o charakterze odpadów jako biologicznego zagrożenia. Dodatkowo, aby móc je łatwo odróżnić mają zwykle inny kolor niż pozostałe pojemniki- bo są czerwone. Jeżeli chodzi o mniejsze przychodnie i gabinety o charakterze medycznym duże pojemniki na odpady medyczne nie będą miały tak ekonomicznego zastosowania- czas wypełnienia pojemnika jest dużo dłuższy przez co wydłuża się składowanie – a przez to stanowi poważniejsze zagrożenie zarówno dla pacjentów, personelu jak i środowiska naturalnego. Odpady długo przechowywane mogą być wektorem wielu patogenów szkodliwych dla otoczenia.

Reasumując, duże pojemniki na odpady medyczne są bardzo dobrym rozwiązaniem zgodnym z urzędowymi normami i regulującymi kwestię oddzielenia tego typu odpadu. Sprawdzają się one świetnie szczególnie w dużych placówkach – szczególnie chodzi tu o szpitale i kliniki weterynaryjne zużywające duże ilości materiałów medycznych. Należy zawsze pamiętać że tego typu pojemniki oprócz koloru, oznaczenia powinny być zaopatrzone w odpowiednie worki zabezpieczające przed wydostawaniem patogenów do środowiska.