Leasing pracowniczy i jego cena

Zjawisko elastycznych form zatrudnienia jest wykorzystywane przede wszystkim przez biura pośrednictwa pracy, które dostosowują formy zatrudnienia pracowników do rynku pracy. Agencje pośrednictwa pracy mają bardzo istotną funkcję na rynku pracy. Starają się wypośrodkować punkt ciężkości istotności pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Leasing na przykładzie cudzoziemca

leasing pracownika z ukrainy - cenaW przypadku pracowników z Ukrainy oraz reszty byłych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw sytuacja związana z leasingiem jest dosyć prosta i nie wymaga szeregu operacji administracyjnych. Sprzyja temu fakt, że w dużej mierze Ukraińcy w Polsce chcą pracować sezonowo. Sprzyja temu preferencyjny ruch bezwizowy i możliwość legalnej pracy przez 90 dni w ciągu 180 dni. W ten sposób, jedna i ta sama osoba, może przebywać na terenie Polski przez 180 dni w 360 dni, a więc pół roku w ciągu roku. Leasing pracownika z Ukrainy – cena jest zawsze ustalana indywidualnie – jest zazwyczaj leasingiem terminowym, związanym właśnie z ograniczenia czasowego wprowadzanego przez powyższe regulacje wizowe. Oczywiście, ma to znaczenie głównie w sensie pojedynczego pracownika, wobec czego biura pośrednictwa pracy decydują się na współpracę z osobami z Ukrainy na zakładkę. Polskie biura pośrednictwa pracy nie mają jednak z tym problemu. Chętnych na pracę osób z Ukrainy jest dużo i ich obecność w Polsce nie zmniejsza się, pomimo oczekiwań wielu analityków w Polsce, związanych chociażby z otwarciem niemieckiego rynku pracy na pracowników z Ukrainy, co stało się wraz z nastaniem nowego roku kalendarzowego.

Poza tym, że Polska jest dla Ukraińców miejscem życia, często również docelowego, to jest dla nich również miejscem pracy sezonowej. Jest to rozwiązanie, którego pożąda rynek pracy, a niekoniecznie cała gospodarka. Rynek pośrednictwa pracy ma za zadanie wespół z pracodawcami i prawodawcą regulować rynek pracy, nie zaś całą polską gospodarkę.