cam program

Konkurs na politechnice i cam program

Wiele uwagi każda polska uczelnia przykłada do bycia jak najczęstszym wyborem wśród maturzystów z danego roku. Aby wiele osób zadeklarowało chęć podjęcia nauki na danej uczelni oraz złożyło zestaw dokumentów uprawniających do studiowania danego kierunku uczelnie prześcigają się w pomysłach.

Cam program dla architektów

cam programOrganizują tak zwane dni otwarte podczas których następuje obfita prezentacja uczelni, otwieranych i prowadzonych kierunków, zaplecza naukowego oraz promowanych wydarzeń czy patronatów danej uczelni. Często jednak niektóre uczelnie zapominają, że w podobny sposób należy również dbać o studentów, którzy już podjęli naukę na danej uczelni. Oprócz zapewniania dostępu do przeróżnego rodzaju wiedzy, która powinna być prezentowana w sposób przyswajalny i jak najbardziej zróżnicowany, zarówno pod katem praktycznym, jak i teoretycznym, uczelnia powinna dawać możliwość rozwoju każdemu studentowi – nie tylko w zakresie kierunku studiów, ale także w sposób związany i dotyczący jego zainteresowań, hobby czy pomóc w rozwijaniu talentów. Przydaje się też cam program dla studentów. Konkursy z nagrodami to jeden ze sposobów na zmotywowanie studentów do wytężonej nauki, jak i prosty sposób na przyswojenie przez nich ponad programowej wiedzy i umiejętności. Politechnika zorganizowała konkurs dla swoich studentów w którym w pierwszym etapie znajdował się test dotyczący ogólnej wiedzy technicznej. W następnym etapie jako część praktyczna była praca z poszczególnymi charakterystycznymi dla danego kierunku studiów programami.

Na przykład program cad dla przyszłych architektów bądź cnc program dla studentów kierunków mechaniki oraz elektroniki. Etap punktowany był poprzez ustalenie odpowiednich zasad i norm, tak aby można było porównać wyniki osiągnięte przez poszczególnych studentów.