Jak wysokie możemy otrzymać odszkodowanie za błąd?

Według kodeksu cywilnego, gdy dojdzie do uszkodzenia naszego ciała albo też do rozstroju zdrowia to wszystkie szkody, które zostały wyrządzone, będą objęte odszkodowaniem. Poszkodowany może wnioskować o zwrot wszystkich poniesionych kosztów, czyli zakup leków oraz dojazdy do szpitala, a także dodatkowe badania i wizyty u specjalistów.

Jakie błędy popełniają lekarze?

błędy lekarskie przy porodzieBłędy lekarskie są najczęściej nieumyślnym działaniem lub zaniedbaniem ze strony lekarza, lub pielęgniarki albo nawet położnej. Wielu lekarzy oraz położne muszą zapłacić wysoką cenę za błędy lekarskie przy porodzie. Zawsze, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała albo też śmierci pacjenta w wyniku niezgodnego działania ze stanem wiedzy medycznej lub nawet lekkomyślności to zawsze możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania. W niektórych sytuacjach, gdy poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej, to może on żądać naprawienia tej szkody w postaci renty. W sytuacji, kiedy nie można dokładnie oszacować szkody wynikającej z błędu lekarskiego, to na początek poszkodowany otrzymuje rentę czasową. Kiedy dojdzie do śmierci pacjenta, to możemy również ubiegać się o nie tylko koszty leczenia, ale również koszty pogrzebu lub zwrot kosztów. W przypadku gdy zmarły miał obowiązek alimentacyjny to osoba, wobec której było płacone świadczenie będzie mogła również żądać wypłaty renty. Najczęściej wtedy wlicza się rekompensatę, która jest stosowna do potrzeb świadczeniobiorcy, ale również muszą być uwzględnione możliwości zarobkowe osoby zmarłej.

Najczęstszym rodzajem błędu lekarskiego jest błąd diagnostyczny, który polega na tym, że lekarz przedstawił niewłaściwą diagnozę. W ten sposób lekarz dobiera również niewłaściwe leczenie i stan zdrowia pacjenta pogarsza się, co jest ewidentną winą lekarza. Wtedy możemy wnioskować o odszkodowanie, a nawet zadośćuczynienie.