Jak szybko uzyskać zwrot z niemieckiego podatku?

 

Rozliczanie rocznego zeznania podatkowego PIT nie jednemu z nas często przysparza wielu problemów. Niejednokrotnie na przełomie marca i kwietnia możemy trafić na ogłoszenia o rozliczaniu podatku dla Urzędu Skarbowego. Jak szybko uzyskać zwrot podatku z dochodów zagranicznych z Niemiec?

Deklaracja rozliczeniowa składana przez Internet

szybkie rozliczenie dochodów z niemiecPo otrzymaniu zeznania rocznego PIT, zwanego również podatkiem od osób fizycznych, którego szczegółowe zasady określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) przychodzi czas na spełnienie prawdopodobnie jednego z największych w naszym życiu aktów patriotyzmu- rozliczenia dochodów. Oczywiście najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest szybkie otrzymanie zwrotu nadpłat, więc żeby zagwarantować sobie szybką dyspozycję zwrotu kosztów najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie zeznania rocznego przez Internet. W Polsce deklarację PIT musimy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok podatkowy. W przypadku składania zeznania rocznego w Niemczech mamy na to czas do 31 maja. Pierwszym krokiem na drodze czynności takich jak szybkie rozliczenie dochodów z Niemiec będzie przede wszystkim specyzowanie grupuy podatkowej. Jeżeli w danym roku uzyskaliśmy dochody w zakresie do 8.354EUR jest to kwota wolna od podatku, natomiast oprocentowana na 14%. Osiągając dochody do 52.882EUR, odprowadzimy podatek wysokości 42%, a zarabiając powyżej 250.731EUR rocznie obejmuje nas trzeci próg podatkowy ze stawką 45%. Jeśli w roku kalendarzowym poprzedzającym rok składania zeznania rocznego PIT pracowaliśmy również na terenie Polski- składamy 2 deklaracje- jedną w urzędzie krajowym, a drugą, objętą tzw. prawem progresji, która zwalnia nas od poniesienia dodatkowych kosztów w związku z rozliczaniem w kraju. Wówczas do formularza PIT-37 dołączamy załącznik PIT/ZG, uprawniający nas do skorzystania z progresji. Jeżeli w danym roku kalendarzowym uzyskaliśmy dochody wyłącznie z pracy w Niemczech- składamy zeznanie we właściwym organie administracji państwowej w RFN.

Najprostszą oraz najszybszą metodą uzyskania dyspozycji zwrotu nadpłaty będzie złożenie deklaracji za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie na podstawie przepisania danych z PIT-u od pracodawcy oraz kilku których pytań szybko i sprawnie złożymy prawidłowo rozliczone zeznanie roczne.