Jak powstają studnie głębinowe?

 

Pomimo tego, że popularność studni z roku na rok jest coraz mniejsza, w dalszym ciągu wiele gospodarstw czy zakładów produkcyjnych musi z nich korzystać. Dla dobrej jakości wody pobieranej ze studni największy wpływ ma jakość jej wykonania, od sposobu jej wykopania aż po zabezpieczenie jej ścian wewnętrznych.

Przyczyny popularności studni wierconych

studnie wiercone wrocławPomimo tego, że coraz trudnej spotkać tradycyjną studnię na gospodarstwach w Polsce, dalej jest to dosyć częsty sposób na czerpanie wody, a przypadku gospodarstw nie mających dostępu do instalacji wodociągowej – nawet jedyny dostępny. Studnie obecnie budowane różnią się od tych kopanych kiedyś sposobem tworzenia. Niegdyś budowane studnie miały dostęp do niższej jakości wód gruntowych, powstawały dzięki kopaniu i były zabezpieczone betonowymi kręgami. Obecnie znacznie bardziej popularne są studnie wiercone Wrocław jest tym miastem, gdzie jest najwięcej firm wykonujących tego typu studnie. W odróżnieniu do studni niegdyś budowanych, studnie te powstają dzięki wierceniu odpowiednio głębokiego odwiertu, dającego dostęp do znacznie wyższej jakości wód głębinowych. Następnie, odwiert zostaje zabezpieczony poprzez obudowę do studni wykonaną z tworzywa PCV, znacznie bardziej odpornego na upływ czasu niż kręgi betonowe. Kluczowy w jakości wybudowanej studni jest odpowiednie wykonanie odwiertu, o odpowiedniej średnicy. Nie może ona być mniejszy niż 220 mm, dodatkowo wolne przestrzenie pomiędzy obudową studni a ścianą odwiertu powinny być dodatkowo zabezpieczone żwirem filtracyjnym.

Studnia to w dalszym ciągu bardzo ważny element wielu gospodarstw domowych, szczególnie tych niemających dostępu do instalacji kanalizacyjnej czy wodociągowej. Studnie budowane obecnie mocna różnią się od tych kopanych kilkadziesiąt lat temu sposobem wykonania, dzięki czemu są bardziej szczelne a jakość wody nie pogarsza się wraz z czasem.