Jak działają analizatory sieciowe?

W przemyśle konieczna jest ciągła kontrola i monitoring procesów zachodzących na terenie zakładu. Ma to na celu utrzymanie założonej wydajności, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Ważnym zagadnieniem wydaje się być optymalizacja zużycia mediów, która przekłada się znacząco na koszty eksploatacji obiektów. W celu wdrożenia rozwiązań, które pozwolą polepszyć stan obecny wykonuje się audyty oraz weryfikację poszczególnych obszarów.

Jakie parametrami charakteryzuje się energia elektryczna?

analizator jakości energii elektrycznejWynikiem takich działań może być wniosek o konieczności zainstalowania dodatkowej aparatury pomiarowej. Bardzo często jest to analizator jakości energii elektrycznej, który pozwala monitorować wszystkie najważniejsze z punktu działania maszyn parametry. Można tutaj wymienić chociażby wartość napięcia, natężenie prądu czy moc. Dodatkowo urządzenie to pozwala wychwycić wszelkie niepożądane zjawiska takie jak: zapady, zaniki czy wahania napięcia. Zjawiska te mogą być następnie powiązane z załączeniem danej maszyny czy linii technologicznej. To z kolei pozwala na weryfikację jej działania co może prowadzić następnie do potrzeby modernizacji czy nawet wymiany. Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są różne analizatory. W mniejszych zakładach stosowane są przeważnie sprzęty na jedną fazę. W większych z kolei stosuje się mierniki trójfazowe.

Kluczowym zagadnieniem jeśli chodzi o wiarygodność zbieranych danych jest z całą pewnością dokładność miernika. Im jest ona większa tym bardziej szczegółowe i pewne dane są dostarczane do osób decyzyjnych. Na ich podstawie podejmowane są dalsze działania, które mają na celu polepszenie obecnego stanu, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na poszczególne media. Jest to pierwszy krok do optymalizacji procesów, które zachodzą w zakładzie przemysłowym.