Do czego służy proszek powstały w młynie?

W hutnictwie do produkcji proszków do procesów produkcyjnych stosuje się młyny proszkowe. W młynach proszkowych większość metali użytecznych – od aluminium do cynku – można mielić na proszki o wielkości cząstek od 0,1 do 500 μm.

Po co mielić proszki?

młyny do proszkówZe względu na ryzyko wybuchu w kontakcie z atmosferycznym tlenem ze wszystkich proszków metali o różnych potencjalnych zagrożeniach, przeprowadza się inertyzację lub flegmatyzację. Młyny do proszków projektuje się tak, aby zapobiec wypadkom. Stabilizatory od wosku do ftalanów zmniejszają wrażliwość na wybuch. Proszek magnezu jest szczególnym przypadkiem ze względu na jego wysoce piroforyczne zachowanie. Nie można go uzyskać przez szlifowanie, ale tylko przez „rozcieranie” metalu blokowego. Znaczące są proszki metali, jako składnik farb metalicznych w samochodach. Zupełnie innym polem zastosowania jest tłoczenie w stalowych formach pod bardzo wysokim ciśnieniem (2000 barów i więcej). Z tak sprasowanych czystych proszków metali, a częściej mieszanin stopopodobnych, można wytwarzać metalowe formy (proces MIM, proces SLM). Przy prasowaniu izostatycznym na gorąco poprzedzającym nagrzewanie proszku do granicy zmiękczania uzyskuje się właściwości odlewanych części. W przypadku formowania i modelowania proszków stosuje się rozpylanie płomieniowe. Metalowy proszek zmiękczono płomieniem lub plazmą (natryskiwanie plazmowe). Zaletą jest krótkookresowa możliwa produkcja narzędzi – form – do projektów pilotażowych w zakresie inżynierii mechanicznej i narzędziowej.

Metalurgia proszków to stale rozwijająca się dziedzina. Pozwala na uzyskanie elementów, jakie dostępnymi tradycyjnie metodami byłoby nie możliwe. Należy jednak pamiętać, że osoby pracujący przy produkcji powinni być dobrze zaznajomieni z przepisami bezpieczeństwa, aby nie narażać się na utratę zdrowia.