Budowa własnej oczyszczalni ścieków

Podczas budowy domu warto już na wstępie ustalić sposób zagospodarowania ścieków, które będą z niego odprowadzane. Jeśli dom nie znajduje się na terenie skanalizowanym warto rozważyć budowę własnej oczyszczalni, która w prosty i niedrogi sposób pozwoli nam zapomnieć o temacie ścieków.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni

biologiczna oczyszczalnia ściekówChoć klasyczne szambo to znana nam od lat metoda na zagospodarowanie domowych nieczystości, nie jest to jedyny sposób na pozbycie się ich. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które choć droższe w budowie, są dużo tańsze w późniejszej eksploatacji i nie wymagają od nas niemal żadnej aktywności przy ich obsłudze. Rozważając budowę własnej oczyszczalni na działce trzeba przede wszystkim podjąć decyzję co do jej rodzaju, a typów oczyszczalni jest kilka. Najprostszym modelem jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Taka instalacja nie wymaga do pracy energii elektrycznej. Składa się z osadnika gnilnego (wstępnego), ze studzienki oraz rur drenażowych rozłożonych w gruncie na terenie działki. Jest to najtańszy rodzaj przydomowej oczyszczalni, jednak ma swoje wady. Choć sam w sobie jest bezawaryjny dzięki prostocie procesów w nim zachodzących, dla sprawnego funkcjonowania wymaga odpowiedniej powierzchni oraz sprzyjających warunków gruntowo-wodnych. Grunty muszą być przepuszczalne, a poziom wód gruntowych odpowiednio niski. Dużo mniej rygorystyczne warunki należy spełnić jeśli interesuje nas biologiczna oczyszczalnia ścieków. Rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych nie ma znaczenia. Nie ma konieczności rozkładania nitek drenażowych, a więc nie zajmuje tyle miejsca na działce. Biologiczna oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie odprowadzanych z domu nieczystości w jednym zbiorniku zbudowanym z kilku komór. Zarówno procesy beztlenowe jak i tlenowe odbywają się wewnątrz zbiornika.

Oczyszczalnie biologiczne nie zajmują zatem zbyt dużo miejsca na terenie działki, bardzo często producenci dopuszczają zakopywanie zbiorników nawet pod podjazdem. Sama obsługa również nie należy do trudnych. Ułatwiają ją odpowiednie sterowniki, które często posiadają kilka różnorodnych programów.