Artysta malujący na ścianach

Wielu z nas zachwycają malowane graffiti. Nowoczesna sztuka ma wielu swoich zwolenników. Murale widoczne są w każdym większym mieście i ozdabiają budynki, które zazwyczaj nie prezentują się najlepiej i swoje lata świetności mają już za sobą.

Czym są murale na budynkach?

artystyczne malowanie ścianWielu z nas graffiti kojarzy się z chuligaństwem i oszpecaniem elewacji na budynkach czy niszczeniem pociągów. Jednak w ostatnich latach dużo zmienia się w tej kwestii. Wielu artystów wykonujących murale próbuje podejmować wiele ważnych kwestii dotyczących gospodarki czy zmian klimatycznych. Nie są to już bezmyślne napisy, lecz zmuszające do refleksji obrazy, które nie tylko niosą za sobą przekaz, ale również są piękne i zachwycać mogą nasze estetyczne gusta. Niewątpliwie ludzie zaczęli inaczej traktować ulicznych artystów po tym jak bardzo popularne stały się murale artysty działającego na terenie Londynu. Banksy używając różnych technik do przekazywania swoich przekonań ukazuje ludziom inne spojrzenie na rzeczywistość. Jego prace widoczne są w wielu miastach na całym świecie. Popularność tego ulicznego malarza sprawiła, że artystyczne malowanie ścian stało się nie tylko sztuką, ale i doskonałym środkiem przekazu ważnych informacji. To, co trudno wypowiedzieć słowami czasami łatwiej jest namalować. Każdy oglądający może podejmować refleksję nad tym co widzi, a obraz dotykać może każdego w zupełnie inny sposób. Fenomen tego zjawiska pokazuje, że to obrazy bardziej przemawiają do wyobraźni i otwierają drzwi do refleksji nad tematami trudnymi i często pomijanymi.

Street art nie jest już kojarzony ze szpeceniem i dewastacją. Wielu artystów potrafi doskonale wkomponować murale w otoczenie, przez co przekaz staje się jeszcze bardziej autentyczny i szczery. Pasuje on do klimatu danego miejsca i współgra z architekturą miejską.